Just nu pågår test av WordPress uppdatering till 5.8.1
08-723 44 00 08-723 44 00 info@smakassan.se

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Vem är företagare

I arbetslöshetsförsäkringen definieras en företagare som: En person som arbetar i en näringsverksamhet som hen har ett väsentligt inflytande över.

Om du som företagare säljer eller överlåter ditt företag, och sedan arbetar kvar i företaget, är du även efter överlåtelsen företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Vem är företagare?
Om du bedriver näringsverksamhet, som du utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över, ses du som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen. Det gäller oavsett vilken bolagsform du är verksam i.

Följande omständigheter tyder på att du är företagare:

  • Majoritetsägare i företaget (äger 50 procent eller mer av aktierna om du inte sitter i styrelsen)
  • Du har ett inflytande i verksamheten som är så starkt att det ekonomiska utfallet till stor del berott på din kompetens
  • Styrelseledamot eller suppleant
  • Firmatecknare
  • VD

Uppdaterat: 25 juni 2020